En els seus inicis, treballa com a Consultora de selecció i posteriorment com a Directora de Delegació a Manpower, especialitzant-se en la selecció de perfils del sector serveis, banca i noves tecnologies. En 2000 s’incorpora a Tradia, operador d’infraestructures de telecomunicacions del grup Acesa (anteriorment Centre de Telecomunicacions de la Generalitat) com a Responsable de selecció interna per al projecte d’expansió de la companyia a nivell nacional i la implantació de diferents projectes de desenvolupament de recursos humans. En 2004 el grup Abertis, després de la compra de Retevisión, decideix concentrar totes les seves participacions en el sector de les telecomunicacions dins la marca Abertis Telecom, i és nomenada Responsable de Desenvolupament de Recursos Humans de la companyia.

Al 2007, i després d’un període d’un any dedicat a projectes familiars, reprèn la seva trajectòria professional, com a Directora de Recerca i Selecció de Persones a Pla&Associats, on gestiona les divisions de Recerca i Selecció de persones i la Divisió de Formació i Desenvolupament del Talent.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Màster de Direcció i Desenvolupament de Persones per ESADE i Postgrau de Gestió per Competències pel IDEC-Universitat Pompeu Fabra. Té formació diversa en comunicació interna, consultoria interna-externa, plans de remuneració per a directius, plans de formació, plans de desenvolupament de carreres professionals i sistemes de gestió per competències.

Tornar a directius

Contacta amb Pla&Associats_1L-02