19 novembre, 2014 WEB

EMPRESA FAMILIAR – Per: Josep Climent

En l’Empresa Familiar conflueixen, a més dels reptes que estan presents en la gestió de qualsevol organització, els reptes que representen les relacions entre la Família i l’Empresa. En funció de com s’articulin i gestionin aquestes relacions, poden suposar un factor de risc o bé una oportunitat.

La nostra responsabilitat com a Consultors en el camp de l’Empresa Familiar, se centra fonamentalment a aportar a la Família Empresària aquells instruments que li permetin un millor coneixement dels riscos als quals està exposada i alhora dotar-la de les eines que facilitin un millor aprofitament de les oportunitats que es presenten.

A la Família Empresària li preocupa, igual que a la resta d’Empreses de propietat no familiar, la rendibilitat del Negoci. L’Empresa Familiar, a més té com a prioritat, assegurar la transmissió d’un llegat a la nova generació i mantenir l’estabilitat en les relacions familiars.

Allò que no som capaços de mesurar, difícilment serem capaços de gestionar, i és en aquest sentit que poder avaluar el risc estructural (risc de desaparèixer) al que està exposada l’Empresa Familiar és un primer pas per asseure les bases que asseguren la continuïtat de la mateixa.

Quan es funda l’Empresa hi ha baixa complexitat empresarial i familiar. En la mesura que l’Empresa i la Família es van desenvolupant, cal dotar a la Família i a l’Empresa de mecanismes que permetin minimitzar el risc de no continuïtat.

L’elaboració d’un Pla de Successió, el procés d’elaboració d’un Protocol Familiar, la implantació d’Òrgans de Govern en la Família i en l’Empresa, la formació de les noves generacions en el rol d’accionistes, la gestió del Patrimoni Familiar, la informació i la comunicació,… són instruments que contribueixen directament a optimitzar les relacions entre la Família i l’Empresa i incideixen positivament en la continuïtat de la mateixa.

En la primera generació hi ha Empresa i Empresari. En les següents hi ha Empresa però cal preguntar-se si realment hi ha Empresari. S’hereten les accions (la propietat), però no podem afirmar amb rotunditat que el talent i les habilitats com a gestor també s’hereten.

En aquest sentit, és fonamental formar als membres de la següent generació en el rol que hauran d’exercir com a propietaris de l’Empresa, independentment de si actuen o no com a gestors en l’organització.

El desenvolupament de l’Empresa evoluciona en paral•lel amb el desenvolupament de la Família. Els reptes són dinàmics i evolucionen en el temps. En la primera generació hi ha un líder únic. En la segona els membres de la Família han d’aprendre a treballar en equip. No han de replicar el model de la generació anterior i el seu repte és el consens. A partir de la segona generació el gran desafiament és ordenar (Consell de Família, establir regles de convivència,…). En aquesta etapa és fonamental assegurar que el flux d’informació flueixi, a través dels canals establerts, als membres de la Família. La Família ha anat creixent i el mix de cada branca familiar és diferent. És habitual que no tots els membres de la Família Propietària estiguin involucrats en el dia a dia de l’Empresa. És molt important prestar especial atenció a aquests últims, i no confondre el rol que un membre de la Família Empresària pot tenir com a gestor amb les atribucions que li són pròpies com a accionista.

És més important el procés d’elaboració del Protocol Familiar que el fet de tenir documentat el mateix. El recomanable és iniciar aquest procés a partir de la segona o tercera generació. El procés que comporta l’elaboració d’un Protocol Familiar és un magnífic instrument per treballar en equip.

El nostre client, com a Consultors d’empresa Familiar, és la Família i l’objectiu és la continuïtat de l’Empresa.

És freqüent, quan es presenten situacions que afecten a la successió, que s’oculti una problemàtica de successió en la gestió de l’Empresa amb la successió en la Propietat de la mateixa. En tots dos casos, hauria de veure’s la successió com un succés planificat.

Professionalitzar a la Família és concretar quina estratègia Familiar vol. Per traduir aquesta Estratègia Familiar en Estratègia Empresarial, és decisiu el Consell d’Administració. Una vegada definit el Consell de Família, aquest definirà el Consell d’Administració.

L’experiència ens mostra que les Empreses Familiars que no perduren en el temps és perquè no han sabut governar-se. El Protocol és el procés pel qual una Família Propietària passa a ser una Família Empresària.

El gran repte de l’Empresa Familiar està en la segona i tercera generació. D’una primera generació on el govern està personalitzat, fins a la tercera o quarta on està institucionalitzat, tenim el gran repte de continuïtat entre la segona i tercera generació.

La presència d’un Consultor en aquest trànsit, on es dota a l’Empresa Familiar d’una estructura adequada per assegurar la supervivència de la mateixa, és un element que afavoreix l’harmonia familiar i que encara un procés efectiu de continuïtat i no un mer exercici teòric.

Contacta amb Pla&Associats_1L-02