19 novembre, 2014 WEB

I HAD AN IDEA – Per: Jordi Plà

Una idea que va néixer després de moltes preguntes, de moltes hores de reflexió. De qüestionar-me una i altra vegada el perquè dels nostres resultats, el perquè dels nostres processos, de qüestionar-me el valor del compromís que agafem amb tots aquells que confien en nosaltres dia rere dia, els més importants, la nostra raó de ser, vosaltres.

Volia saber, o millor dit, volia entendre – ja soc prou gran per renunciar a l’ intenció de saber – la clau que determinava el resultat de les persones en les organitzacions. Allò que em permetés pronosticar de forma exacta, l’adequació d’un professional a un lloc de treball concret i en una organització determinada. Després d’anys com a Headhunter i d’haver participat en moltes recerques de professionals de tot tipus, seguia sorprenent-me amb els resultats de les persones que incorporàvem a les empreses.

Sabíem determinar – i ho fèiem amb encert – els seus coneixements; treballàvem per entendre les seves habilitats i competències i sempre vàrem creure que era important tenir gent amb valors; bones persones, com diu el meu pare. I així ho fèiem, i ho fèiem bé. Però en ocasions, teníem resultats dispars, algunes vegades els candidats no arribaven a les expectatives professionals que generaven, d’altres, en canvi, les superaven amb escreix.

Això em va fer reflexionar moltes hores, vaig entendre que les empreses no volien coneixement estàtic, sinó coneixement aplicat; és a dir accions, coneixement transformat en resultats, i que això ens obligava a avaluar al candidat a través de les seves capacitats per fer i no pels seus coneixements teòrics. Però aquesta no era la clau, era un element important, però no la clau.

A la recerca d’entendre les meves preguntes, vaig arribar de casualitat – com sempre solen passar les grans coses – a la consultoria de processos i organització, a través de la recomanació del meu estimat amic i consultor Ramon Ferrer. Ell i el nostre comú admirat i vell professor Itamar Rogovsky, varen fer-me veure i entendre la complexitat dels sistemes i les interrelacions i interdependències de les parts que els conformen, els subsistemes. I tot d’un plegat, allò que era obvi, se’n va fer visible.

Al igual que en la teoria de sistemes i la consultoria de processos, havíem de concebre als professionals i a les persones, no com un element aïllat i independent, sinó com un element més del sistema i com a tal, amb capacitat per influir en el sistema i en els altres subsistemes, però alhora també amb la possibilitat de ser condicionat pel sistema i la resta de subsistemes.

Formulada la teoria, calia entendre quin era el sistema al qual el candidat s’havia d’integrar. I quins eren els subsistemes que s’interrelacionaven amb ell, condicionant els seus resultats. Només comprenent l’ecosistema com un tot, on els diferents elements interactuen en paral·lel, condicionant-se els uns als altres, podríem tenir una eina amb prou potencia i certesa per identificar i poder avaluar amb garanties el resultat del treball futur d’un candidat en una organització determinada.

Així va néixer un nou enfocament, incorporant aquesta nova visió que ens permetia aprofundir i ampliar el nostre coneixement de les organitzacions. Varem canviar la nostra manera d’aproximar-nos, d’analitzar i diagnosticar cada posició, veient-les integrades en el tot que és l’empresa. Treballant sobre el model, vam determinar que havíem d’entendre el macrosistema empresa, subdividida en tres subsistemes: la persona, entesa com a perfil competencial; l’estructura organitzativa, entesa com a organigrama i processos interns de la companyia; i l’empresa, entesa com a cultura i valors genètics.

Només coneixent en profunditat aquests tres subsistemes i l’interrelació de forces que és dóna entre ells, és possible conèixer i pronosticar amb un alt nivell d’exactitud, el resultat d’un treballador en una posició determinada.

I això vàrem fer! Vam canviar i adaptar la nostra metodologia i sistemàtica de treball a l’hora d’entendre a les empreses, a l’hora de definir les necessitats i també a l’hora d’entrevistar i conèixer a les persones.

Aplicar les teories de sistemes i les tècniques de la consultoria de processos a la recerca de professionals va canviar la nostra manera de fer recerca i selecció de persones, i sobretot, va millorar la nostra manera d’avaluar l’ idoneïtat de l’encaix entre un projecte i un professional.

Ara fem recerca i selecció de quadres mitjos i directius, i ho fem havent millorat l’eficàcia i l’aportació de valor als nostres clients: les empreses tenen candidats més idonis a les seves necessitats reals, millors, i més adaptats a la seva cultura organitzativa. I els candidats troben empreses i projectes on els seus valors encaixen i les seves carreres professionals es veuen impulsades, generant un major nivell de satisfacció i compromís.

Un canvi disruptiu, sense dubte, i una manera de fer que ens fa estar orgullosos i molt contents de treballar dia a dia pels nostres clients i veure l’aportació de valor a mig i llarg termini que la nostra feina aporta a cada projecte en el que participem. Ens apassiona el que fem perquè creiem que ho fem de la millor manera possible, i els resultats i la satisfacció dels nostres clients ho avalen.


“Consultors per vocació. Treballem per a tu”

Contacta amb Pla&Associats_1L-02