TÈCNIC/A FISCAL

Referència d'oferta:  TF

Què busquem?  

Empresa líder mundial en plataformes logístiques de Terminals Portuàries, necessita incorporar Tècnic/a fiscal.

Depenen del Responsable Fiscal, donarà suport en el desenvolupament i la implementació de tots els procediments necessaris per a garantir el compliment tributari, optimització i control dels riscos de l’empresa, d’acord amb la legislació i les directrius corporatives.

Read more

Adjunt a Producció

Referència d'oferta:  T.PRODUCCIÓ

Què busquem?  

Important Companyia d’alimentació necessita incorporar per la seva seu al Vallès,un/a Adjunt a Producció i futur Responsable.

Depenent de la Direcció Industrial de la companyia, supervisarà i controlarà aquelles tasques que directament li siguin encomanades, donant suport a les diferents àrees operatives de la companyia, aprovisionament, producció, magatzem, expedicions… per adquirir un ampli coneixement de tot el procés productiu de la companyia, ja que en un futur podrà responsabilitzar-se de tota la divisió de producció de la mateixa.
Treballarà per la formalització i documentació dels diferents processos, tasques i responsabilitats de cada lloc de treball de l’àrea de producció, per a la millora del sistema de la traçabilitat, la informació i la productivitat.
Haurà d’aprendre, conèixer i dominar els diferents processos tècnics que permeten l’elaboració dels productes de la companyia per poder tenir criteri a l’hora de prendre decisions individuals i col·legiades amb d’altres professionals.

Read more

TÈCNIC/A DE CONTROL ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Referència d'oferta:  TCEP-017

Què busquem?  

El Port 2000 necessita incorporar TÈCNIC/A DE CONTROL ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ AMB CONTRACTE INDEFINIT

Els requisits de la convocatòria i les bases d’inscripció es troben a: http://www.portvellbcn.com/ca/port_2000/perfil_del_contractant/altres

El/la tècnic/a de Control Econòmic i Pressupostari s’enquadrarà dintre de Gerència, encara que serà un lloc transversal entre Gerència, el Departament Tècnic i el Departament Jurídic. A nivell extern es relacionarà amb clients i proveïdors i col·laborarà amb el Departament econòmic-financer del Port de Barcelona.

La missió principal del lloc és la de realitzar funcions de control econòmic i seguiment pressupostari de l’entitat així com elaborar els plans de negoci dels nous projectes a gestionar per Port 2000.

Funcions principals:
Garantir el compliment de les estratègies establertes en l’àmbit econòmic-financer, proposant millores en el desenvolupament del mateix.
Control de gestió i seguiment econòmic i pressupostari de l’entitat.
Controlar la posició de tresoreria.
Realitzar les activitats derivades de les auditories internes i externes.
Realitzar el seguiment de la gestió de l’immobilitzat i de la situació patrimonial.
Elaboració dels Plans de Negoci dels projectes a gestionar per l’entitat.
Gestió i control dels expedients administratius de contractació d’obres i serveis.
Donar suport als diferents departaments en les activitats relaciones amb el contingut de les seves funcions.

Read more

RESPONSABLE COMERCIAL DE PROMOCIONS

Referència d'oferta:  RCP

Què busquem?  

Empresa promotora-constructora vol incorporar Responsable Comercial de Promocions.

Reportant a la Direcció General, serà el màxim responsable per a la comercialitzación dels habitatges promoguts per l’empresa.

Serà el responsable d’analitzar les diferents oportunitats per avaluar la seva potencialitat. Realitzarà tota la fase d’anàlisi i definició de producte, així com el Pla de Marketing, de vendes, de comunicació i la comercialització per a diferents canals. S’ocuparà de la relació amb els clients des del contacte inicial fins el tancament de la venda.

Read more

ADVOCAT/ADVOCADA

Referència d'oferta:  ADV

Què busquem?  

Empresa promotora necessita incorporar a la seva seu de Barcelona,
Depenent de la Direcció General, i exercint com a advocat de la companyia, és responsabilitzarà d’assegurar el compliment de la legalitat vigent en tots els actes de les companyies del grup i la defensa dels seus drets en els fòrums, tribunals i qualsevol altre instància, on sigui requerida.
Haurà d’assessorar a la Direcció sobre els riscos legals i les responsabilitats jurídiques inherents, possibles o sobrevingudes, per garantir la total seguretat jurídica tant de les companyies del grup, com de les persones que les representant, elevant a consideració els dictàmens jurídics que se li siguin demanats.
Definirà els posicionaments contractuals de la companyia, els procediments i actes documentals a realitzar, generant o supervisant tota la documentació formal de la mateixa, per assegurar la millor posició legal i la posterior defensa de les seves posicions davant de tercers, atenen, coordinant i solucionant els diferents problemes jurídics.
Representarà a la companyia davant de diferents organismes públics, tribunals i davant de tercers clients i proveïdors.

Read more

METGES ESPECIALISTES

Referència d'oferta:  MEC

Què busquem?  

Hospital privat de Canàries vol incorporar metges especialistes en Dermatologia, Urologia, Traumatologia, medicina interna, medicina familiar/comunitària, radiologia, cirugia i altres.

Read more

GESTOR/A COMERCIAL D’ARTS GRÀFIQUES OFFSET

Referència d'oferta:  GCOFF

Què busquem?  

Sòlida empresa d’Arts Gràfiques, líder en impressió Offset Comercial, amb alta capacitat tecnològica i excel.lent servei, desitja incorporar Gestor/a comercial d’Arts Gràfiques Offset.

Es responsabilitzarà del desenvolupament de la cartera de negoci de la zona assignada en exclusiva, executant de forma íntegra l’activitat comercial. Gestionarà les grans comptes asignades i realitzarà accions de prospecció, sent responsable del contacte, seguiment i fidelització dels clientes.

Read more

GESTOR/A COMERCIAL DE FLEXOGRAFIA

Referència d'oferta:  GCE

Què busquem?  

Important Grup d’Arts Gràfiques nacional, amb dos divisions altament especialitzades en impressió offset pel mercat de gran consum i flexografia de bobina per etiquetes d’alta qualitat, desitja incoporar Gestor Comercial d’Etiquetes.

En dependència de la Dirección General de Negoci, es responsabilitzarà del desenvolupament integral de l’activitat comercial amb el seguiment constant i fidelització dels clients dels sector i àrees de negoci asignades, realitzant accions de prospecció sobre potencials per a ampliar la seva cartera.

Gestionarà la comunicació tècnica amb el client, i serà el/la màxim/a interloculor/a de l’empresa per a aconseguir la màxima satisfacció i fidelització.

Read more

TRAINEE COMUNICACIÓ

Referència d'oferta:  TC

Què busquem?  

Pla&Associats, consultoria de RRHH, vol incorporar Trainee Comunicació.

Vols posar en pràctica el que has après en els seus estudis? T’animes a desenvolupar un pla de comunicació per a una consultora de recursos humans? Si penses que el món 2.0 és ho teu, però també la comunicació personal, si tens ganes d’experimentar i ajudar-nos des de la comunicació a millorar l’experiència dels nostres clients i els nostres candidats, et volem conèixer.

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02