Responsable de Comptabilitat per a la Fundació Teatre Lliure

Referència d'oferta:  RCTLL

Què busquem?  

BUSQUEM INCORPORAR UN/A RESPONSABLE DE COMPTABILITAT PER A LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE. Depenent del Director d’Administració de la Fundació, desenvoluparà les tasques comptables i de gestió de l’entitat, realitzarà els tancaments mensuals i els informes per a la Direcció. Serà responsable de pagaments i cobraments i de la relació amb auditors i assessors fiscals. Vetllarà per l’estricta aplicació de les polítiques comptables i el compliment de les normatives vigents. I assegurarà el correcte funcionament de l’àrea comptable, proposant les millores necessàries pel seu bon funcionament.

Read more

Consultor/a de Processos Jr.

Referència d'oferta:  CPJR

Què busquem?  

Pla & Associats, Consultoria d’Organització i Desenvolupament de Persones, altament especialitzada en projectes de canvi organitzacional i anàlisi i millora de processos, necessita incorporar Consultor/a de Processos Jr.

Si ets enginyer, informàtic o tens un grau superior complementat amb formació de millora de processos, sistemes de qualitat. Si t’agrada el món industrial, analitzar, entendre i millorar els sistemes d’organització de la producció i els fluxos de treball, tenim un projecte per tu.

Carnet de conduir B1

Read more

Responsable Compensació i Beneficis

Referència d'oferta:  CiB

Què busquem?  

Depenent de la Direcció de Gestió de Persones, es responsabilitzarà de l’anàlisi retributiu i de la implantació de nous sistemes de compensació, assegurant la competitivitat externa i la coherència interna de la política salarial i bandes salarials globals de la companyia. Tenint en compte, la legislació laboral vigent i estudis externs sectorials, per dissenyar les futures polítiques de retribució, inclosos els programes de reconeixement, més competitius i satisfactoris per als professionals de la multinacional.

Read more

Director/a de Qualitat

Referència d'oferta:  DirQ

Què busquem?  

Depenent de la Direcció de la unitat de negoci cartró, dirigirà i coordinarà tots els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat de l’empresa, tant pel que fa als productes, com als processos i procediments. Supervisarà el desenvolupament i aplicació de les normes de qualitat, coordinant les activitats destinades a millorar els processos en les diferents àrees de l’empresa.

Read more

Responsable PRL i Medi Ambient

Referència d'oferta:  PRL i MA

Què busquem?  

Depenent de la Direcció de RRHH, dissenyarà, establirà i desenvoluparà les polítiques, programes de seguretat i preservació, difusió i assegurarà el compliment dels reglaments i normatives en matèria de medi ambient en el treball.
El seu àmbit d’actuació es refereix tant a les característiques tècniques de la maquinària com a la seva correcta utilització, així com als protocols de seguretat/medi ambient. Portarà a terme les accions necessàries per al compliment dels plans d’acció de seguretat i salut laboral

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02