SAFETY MANAGER/ Responsable PRL

Referència d'oferta:  PRL

Què busquem?  

Depenent de la Direcció de Recursos Humans de la Companyia, serà el responsable de:

-Dissenyar, implementar i actualitzar l’estratègia i política de prevenció de riscos laborals i salut laboral de l’empresa.

Assegurar el compliment de la polítiques en totes les àrees i regions de l’empresa, amb el suport de l’equip de prevenció, serveis externs i / o la direcció de negoci.

Fomentar una cultura preventiva i saludable per a tota l’empresa, creant i executant el pla de comunicació.

– Coordinació Tècnica de PRL dels centres assignats.

-Elaboració dels plans de prevenció de les Plataformes assignades, definint objectius, terminis i recursos d’acord amb l’empresa.

– Realització d’avaluació de riscos laborals.

– Proposar, fer seguiment i aprovar les accions correctores i preventives que s’implanten en matèria de prevenció.

– Vetllar pel compliment dels procediments / instruccions que s’editen en aquest àmbit.

– Gestió de budget i inversions del departament.

– Actuar com a principal interlocutor / a amb la Direcció, organismes oficials, sindicats i altres parts interessades.

– Mantenir-se al dia de les actualitzacions legals de la seva àrea de responsabilitat.

– Participar en reunions amb els diferents CSS, així com la realització de reporting per Direcció de RRHH.

Read more

Communication Internship

Referència d'oferta:  BM

Què busquem?  

Busquem a un professional junior especialitzat en Comunicació 2.0, Marketing digital i RRSS amb la finalitat de col·laborar amb la direcció en l’estratègia de comunicació.

Què és el que faràs? Sobretot busquem que aportis idees i les provis, que tinguis l’oportunitat d’aportar tota la teva creativitat, estratègia i anàlisi. Per concretar, la teva posició es mourà al voltant d’aquestes funcions:

• Posicionar la marca en RRSS.
• Optimitzar la web i gestionar-la.
• Publicar Post i crear contingut atractiu.
• Col·laborar amb la direcció en l’estratègia comercial per a clients potencials.
• Impulsar i promocionar en xarxes els nostres nous projectes.

Read more

CAP DE VENDES

Referència d'oferta:  VENDA

Què busquem?  

Depenent de la Direcció General de la Companyia i de la Direcció de Negoci del Grup, serà el responsable de definir, presentar per la seva aprovació i executar els plans comercials, les polítiques i les accions de venda en el mercat i canals assignats, sempre assegurant el compliment dels objectius de xifra, marge i negoci establerts.

Serà el responsable de la venda al canal minoristes i horeca, liderant un grup de 5 representants, on caldrà analitzar i redefinir les polítiques comercials del canal, preu i promoció, per assolir un major volum de vendes i marge.
S’encarregarà a nivell nacional de la relació comercial amb els distribuïdors existents, així com de redefinir noves condicions contractuals i realitzar la recerca i negociació de nous distribuïdors.

Serà el responsable de les grans comptes i portarà les relacions comercials, ofertes i el seguiment dels acords amb les cadenes de grans superfícies i alimentació, recolzat per la Direcció de Negoci del grup.

Desenvoluparà l’ anàlisis de mercat, i els diferents plans estratègics i operatius de vendes, comunicació, màrqueting i promoció, participant en la definició de preus i marges comercials.

Read more

Retail Concept Designer

Referència d'oferta:  RCD

Què busquem?  

Estem seleccionant una posició clau per a un dels nostres clients, una agència de comunicació visual i experiencial, especialitzada en retail i referent en el seu sector. Es dediquen al disseny i implementació de campanyes en punt de venda, transformació d’espais comercials, organització i producció d’esdeveniments de marca, tant en mitjans físics com a digitals. Com a experts tècnics recolzen a agències creatives i als equips de màrqueting de marques de gran consum.

Estem buscant a un Concept Designer – Visual Merchandiser per a projectes de Retail Design i disseny d’experiències de marca.

Les principals funcions de la posició són:

– Conceptualitzar, crear i desenvolupar tècnicament projectes creatius de comunicació visual per a espais comercials, tenint en compte les exigències de la producció real i la seva viabilitat en temps i pressupost.
– Participar en la gestió del cicle de vida dels projectes: Proposta, planificació, desenvolupament, enginyeria, producció, avaluació, en col·laboració amb el cap de projecte.
– Documentar el projecte i els seus elements, assegurant que la qualitat de la documentació tècnica, els plànols de disseny, els plànols mecànics i la llista de materials sigui precisa i completa.
– Identificar mètodes de producció apropiats i proveïdors qualificats i mantenir excel·lents relacions amb tots ells.
– Demostrar un coneixement profund dels negocis del client, el llenguatge i la cultura de la marca.
– Interlocució puntual amb el client.
– Identificar les tendències del sector, experimentar i innovar en les propostes.

Read more

Director/a d’Àrea Tècnica

Referència d'oferta:  DAT

Què busquem?  

Volem incorporar un professional amb amplia i transversal experiència tant amb la Direcció
Tècnica de promocions, com amb la Direcció de projectes, oficina tècnica i d’execució d’obra.
Amb amplis coneixements tècnics i normatius sobre el sector de l’habitatge en general i les
noves tecnologies aplicades a la construcció.
Depenent de la Direcció General i formant part del Comitè de Direcció, s’ocuparà de la
direcció, gestió i coordinació de l’Àrea Tècnica de la Institució, per assegurar el bon servei de
suport i assessorament al seu col·lectiu. Liderant el seu equip humà, promourà el
posicionament de la Institució com a referent dins el sector, dirigirà i coordinarà els diferents
projectes, amb la projecció exterior i les publicacions que se’n deriven, participarà en actes i
comissions com a representant de la Institució.

Read more

Caps d´obra – Edificació

Referència d'oferta:  CPOB

Què busquem?  

Busquem incorporar en important empresa de la construcció a caps d’obra, encarregats d’executar els projectes de construcció residencial / singular.

Read more

Consultor/a de Processos Jr.

Referència d'oferta:  CPJR

Què busquem?  

Pla & Associats, Consultoria d’Organització i Desenvolupament de Persones, altament especialitzada en projectes de canvi organitzacional i anàlisi i millora de processos, necessita incorporar Consultor/a de Processos Jr.

Si tens un grau superior complementat amb formació de millora de processos, sistemes de qualitat.
Si t’agrada el món industrial, analitzar, entendre i millorar els sistemes d’organització de la producció i els fluxos de treball, tenim un projecte per tu.

Carnet de conduir B1

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02