DIRECTOR/A POSTVENDA

Referència d'oferta:  DIR POSTVENDA

Què busquem?  

En dependència de la Direcció General, s’ocuparà de la captació i desenvolupament del negoci de l’Àrea de Serveis de Post venda, responsabilitzant-se de les tasques estratègiques, operatives i de desenvolupament de negoci, assegurant la seva rendibilitat.

Es responsabilitzarà d’executar el servei dels contractes adjudicats, assegurant el compliment dels terminis, la qualitat i els costos previstos, sempre vetllant per la plena satisfacció dels clients i el compliment de les polítiques i normatives legals i internes de la companyia.

Realitzarà el Pla estratègic i els objectius anuals, desenvoluparà els plans d’acció i comercials per assegurar els objectius previstos, farà el seguiment del desenvolupament del projecte, assegurarà l’execució del servei i el compliment de les condicions pactades amb els clients, realitzarà les anàlisis quantitatives / qualitatius i els informes mensuals per la Direcció Corporativa, etc.

Tot això, liderant a l’equip humà, treballant per desenvolupar la cultura de la companyia i l’establiment d’un bon clima laboral, mantenint l’equip altament motivat i cohesionat i actuant com i en representació de la companyia, en tots aquells fòrums i associacions on sigui requerida la seva presència.

Read more

PROJECT MANAGER

Referència d'oferta:  PM

Què busquem?  

Busquem professional per responsabilitzar-se de la gestió de projectes en els terminis, costos i qualitat establerts, i d’acord amb els procediments de la companyia i a les exigències dels clients.
En dependència del Team Manager, liderarà les fases del projecte de planificació, supervisió i control fins a la seva completa execució, liderant un equip multidisciplinari intern i extern per assegurar l’èxit projecte, participant en la resolució d’incidències que puguin aparèixer fins a la seva finalització.

Read more

CAP DE VENDES

Referència d'oferta:  VENDA

Què busquem?  

Depenent de la Direcció General de la Companyia i de la Direcció de Negoci del Grup, serà el responsable de definir, presentar per la seva aprovació i executar els plans comercials, les polítiques i les accions de venda en el mercat i canals assignats, sempre assegurant el compliment dels objectius de xifra, marge i negoci establerts.

Serà el responsable de la venda al canal minoristes i horeca, liderant un grup de 5 representants, on caldrà analitzar i redefinir les polítiques comercials del canal, preu i promoció, per assolir un major volum de vendes i marge.
S’encarregarà a nivell nacional de la relació comercial amb els distribuïdors existents, així com de redefinir noves condicions contractuals i realitzar la recerca i negociació de nous distribuïdors.

Serà el responsable de les grans comptes i portarà les relacions comercials, ofertes i el seguiment dels acords amb les cadenes de grans superfícies i alimentació, recolzat per la Direcció de Negoci del grup.

Desenvoluparà l’ anàlisis de mercat, i els diferents plans estratègics i operatius de vendes, comunicació, màrqueting i promoció, participant en la definició de preus i marges comercials.

Read more

Retail Concept Designer

Referència d'oferta:  RCD

Què busquem?  

Estem seleccionant una posició clau per a un dels nostres clients, una agència de comunicació visual i experiencial, especialitzada en retail i referent en el seu sector. Es dediquen al disseny i implementació de campanyes en punt de venda, transformació d’espais comercials, organització i producció d’esdeveniments de marca, tant en mitjans físics com a digitals. Com a experts tècnics recolzen a agències creatives i als equips de màrqueting de marques de gran consum.

Estem buscant a un Concept Designer – Visual Merchandiser per a projectes de Retail Design i disseny d’experiències de marca.

Les principals funcions de la posició són:

– Conceptualitzar, crear i desenvolupar tècnicament projectes creatius de comunicació visual per a espais comercials, tenint en compte les exigències de la producció real i la seva viabilitat en temps i pressupost.
– Participar en la gestió del cicle de vida dels projectes: Proposta, planificació, desenvolupament, enginyeria, producció, avaluació, en col·laboració amb el cap de projecte.
– Documentar el projecte i els seus elements, assegurant que la qualitat de la documentació tècnica, els plànols de disseny, els plànols mecànics i la llista de materials sigui precisa i completa.
– Identificar mètodes de producció apropiats i proveïdors qualificats i mantenir excel·lents relacions amb tots ells.
– Demostrar un coneixement profund dels negocis del client, el llenguatge i la cultura de la marca.
– Interlocució puntual amb el client.
– Identificar les tendències del sector, experimentar i innovar en les propostes.

Read more

Caps d´obra – Edificació

Referència d'oferta:  CPOB

Què busquem?  

Busquem incorporar en important empresa de la construcció a caps d’obra, encarregats d’executar els projectes de construcció residencial / singular.

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02