CAP DE MANTENIMENT

Referència d'oferta:  JM

Què busquem?  

Important empresa alimentària del sector gurmet situada a Vilafranca del Penedès (Barcelona) cerca un cap de manteniment per a coordinar, controlar, gestionar i executar els treballs de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i de la maquinària de la companyia, així com dels nous projectes que es duguen a terme.
Les principals funcions a desenvolupar són:
· Liderar i gestionar a l’equip de manteniment.
· Executar les reparacions de la maquinària i instal·lacions que de precisen.
· Gestionar i planificar el manteniment preventiu i correctiu de les diferents plantes de la companyia.
· Executar les ordres de manteniment.
· Garantir el bon estat de la maquinària i les instal·lacions.
· Reparació de la maquinària segons prioritats de producció en forma i temps.
· Coordinar amb el departament de producció les reparacions a realitzar, per a poder complir amb el pla de producció de manera eficient i eficaç.
· Formació de l’equip de producció en matèria d’especificacions de maquinària.
· Registre de les ordres de treball de manteniment.
· Liderar el pla de millora contínua del departament de manteniment (relació amb proveïdors, proposta i implementació de millores en la maquinària, instal·lacions i processos productius).
· Gestionar les empreses externes, operaris, contractes de manteniment, assegurant el compliment de les normes de PRL.
· Desenvolupar el pla de manteniment preventiu necessari de la maquinària i instal·lacions.
· Gestionar els costos del departament.
· Seguiment dels indicadors d’activitat clau del departament i anàlisi de desviacions.
· Participar en els projectes de millora contínua relatius a les plantes productives.
· Compliment dels procediments relatius al Departament de Qualitat (IFS, Seguretat Alimentària, etc.) i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Read more

EUROPEAN HR DIRECTOR

Referència d'oferta:  HRD

Què busquem?  

Un European HR Director per a grup multinacional del sector auxiliar de l’automoció. Amb 2.500 treballadors i plantes en 4 països europeus. Formant part del HQ situat a Barcelona-Spain, la missió d’aquesta posició és liderar el desenvolupament del nou pla estratègic del grup, gestionant el canvi cultural i homogeneïtzant les polítiques de HR de les diferents plantes.

Treballarà per a:

– Definir i executar l’estratègia de RH en el HQ i en les diferents plantes per a complir el pla estratègic del grup.
– Definir i planificar les noves polítiques de RH del grup promovent el canvi cultural.
– Desenvolupar l’estratègia d’atracció i retenció de talent.
– Liderar les relacions laborals del grup en els diferents països.

Read more

Key Account Manager

Referència d'oferta:  KAM

Què busquem?  

Tenim un gran projecte!!

Una de les nostres companyies preferides, líder i referent en el sector de la venda online de productes gràfics per a clients B2B. Que basa el seu èxit en la seva capacitat tecnològica, una àmplia gamma de productes totalment personalitzables, i el millor servei d’assessorament a empreses i professionals de tota la xarxa, vol continuar aprenent i creixent.

Per a això busquem incorporar un KEY ACCOUNT MANAGER que s’encarregarà de liderar els comptes clau de la companyia, millorant la relació i el coneixement dels clients, per a augmentar la xifra de negoci.

Read more

Responsable d’administració i comptabilitat

Referència d'oferta:  RAC

Què busquem?  

Empresa dedicada a l’elaboració i venda del sector alimentació tradicional situada a Vallès Occidental i Osona busca incorporar a un RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT qui gestionarà l’àrea d’administració i comptabilitat. Sent el responsable de comptabilitat, fiscalitat i del control de gestió de la companyia.
Funcions principals:
– Gestió i control administratiu i de comptabilitat, assegurant el compliment de la legalitat.
– Gestió financera i bancària.
– Elaboració de dades i estats financers.
– Tancament mensual de comptabilitat i inventaris i estocs.
– Realització de reporting mensual de gestió i presentació a la direcció.
– Control d’administració de personal i de factures de proveïdors, albarans i preus.
– Previsió del pagament a proveïdors i tresoreria.
– Elaboració del consolidat mensual, trimestral, anual, pressupostos i anàlisis de tresoreria.

Read more

PROJECT MANAGER

Referència d'oferta:  PM

Què busquem?  

Busquem professional a Barcelona per a responsabilitzar-se de la gestió de projectes en els terminis, costos i qualitat establits, i d’acord amb els procediments de la companyia i a les exigències dels clients.
En dependència del Team Manager, liderarà les fases del projecte de planificació, supervisió i control fins a la seva completa execució, liderant un equip multidisciplinari intern i extern per a assegurar l’èxit del projecte, participant en la resolució d’incidències que puguin aparéixer fins a la seva finalització.

Read more

Caps d´obra – Edificació

Referència d'oferta:  CPOB

Què busquem?  

Busquem incorporar en important empresa de la construcció a caps d’obra, encarregats d’executar els projectes de construcció residencial / singular.

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02