Director/a Industrial

Referència d'oferta:  DI

Què busquem?  

Empresa dedicada al disseny i producció de maquinària d’alta especialització, cerca incorporar a un/a DIRECTOR/A INDUSTRIAL per a la seva seu situada en la zona de Baix Llobregat.

Sota dependència de la Direcció General de la companyia, i formant part del Comitè de Direcció, tindrà la màxima responsabilitat de la divisió industrial de la companyia.

Funcions:

– Dirigir l’estratègia i processos de les àrees de planificació, supply chain, operacions i producció, expedicions, control de qualitat i magatzem.
– Planificar l’execució dels projectes de fabricació i supervisar el procés productiu.
– Portar el control de gestió per a assegurar el compliment dels objectius proposats.
– Realitzar l’anàlisi-diagnòstica de la planta i del sistema de gestió de producció.
– Implementar polítiques de millora en la producció, els processos, els sistemes de qualitat, la planificació i els plans de formació per al desenvolupament de les persones.
– Assegurar el manteniment i el bon funcionament de les instal·lacions, màquines i eines.
– Definir l’estratègia de les futures necessitats de l’àrea industrial.
– Definir els plans anuals d’inversió en noves tecnologies, software de producció, maquinària i la implementació de noves polítiques per assegurar la competitivitat futura de la companyia.

Read more

Tècnic/a Comercial (Sector Càrnic)

Referència d'oferta:  TC

Què busquem?  

Empresa familiar situada a la província de Barcelona i dedicada des de fa més de mig segle a l’elaboració i distribució d’embotits d’alta qualitat busca incorporar en un/a TÈCNIC COMERCIAL per a desenvolupar la comercialització dels diferents productes de la companyia.

Depenent de la propietat, serà el/la responsable de definir les estratègies comercials i de desenvolupar les acciones de venta amb els clients i potencials clients.

Funcions:
-Analitzar i definir les polítiques comercials de canal, producte, preu i promoció.
-Desenvolupar l’activitat de venta, visitant a clients i potencials clients del canal tradicional.
-Buscar i negociar amb distribuïdors i cadenes de supermercats.
-Tancament de vendes, seguiment i fidelització de clients

Read more

Director/a Transformació Digital

Referència d'oferta:  DTD

Què busquem?  

Integrat dins el Comitè de Direcció, serà la persona responsable de dirigir, coordinar i optimitzar la TRANSFORMACIÓ DIGITAL de la companyia, pel que fa a la definició de prioritats, tècniques i d’inversió.

És un perfil digital i transformador en la gestió del canvi, que participarà en les decisions estratègiques de la companyia, que afecten els sistemes d’informació i noves tecnologies. Pel que és imprescindible tenir experiència en el departament d’informàtica o sistemes o IT del sector assegurador.

La seva missió consisteix a introduir la tecnologia dins de l’organització, així com millorar el model de negoci, identificar oportunitats de millora i millorar la productivitat, innovant en processos i serveis de l’empresa.

Read more

Cap de Grup (Construcció)

Referència d'oferta:  ANDORRA

Què busquem?  

L’objectiu de la posició és dirigir equips d’obra d’edificació, portar el control econòmic i la planificació.

Les seves principals funcions seran:

-Gestió econòmica i tècnica de les obres.
Proposta de reformats i negociació amb propietat i / o administracions.
-Col·laboració amb el cap d’obra en la contractació dels diferents oficis, materials i empreses.
-Control del termini d’execució i del resultat econòmic.
-Promoure visió i missió de l’organització
-Vetllar i col·laborar en el seguiment de les polítiques de prevenció, qualitat i medi ambient.

Read more

Tècnic/a Comercial // Cap de Sucursal

Referència d'oferta:  ANTOFAGASTA

Què busquem?  

Volem conèixer-te!

Per ser el representant número u davant autoritats, organismes públics i privats, així com realitzar les tasques comercials i coordinar les tasques logístiques de l’àrea geogràfica assignada.

Read more

Cap d’estudis

Referència d'oferta:  TTEE

Què busquem?  

Important i reconeguda empresa constructora busca incorporar al seu equip a un / a CAP / A D’ESTUDIS D’EDIFICACIÓ per responsabilitzar-se i coordinar la documentació econòmica i tècnica necessària per presentar les licitacions assignades, d’acord amb les directrius del organisme públic o privat que presenta la licitació i aconseguir l’adjudicació d’obres a l’Empresa.

Les funcions principals de la posició són:

Estudiar el projecte de l’obra a licitar, analitzant el plec de condicions i distribuint la diferent documentació a tramitar (Instal·lacions, CPA, Administració).
Conèixer industrials i proveïdors per aconseguir ofertes.
Avaluar el pressupost del projecte.
Gestionar documentació tècnica necessària (plànols d’obra i memòries) per a la licitació, així com coordinar amb el personal tècnic d’Instal·lacions, CPA, i Administratiu / es d’Estudis per a la preparació de la resta de la documentació a presentar.
Revisar el full de tancament de cada projecte.

Read more

Director/a Comercial a Madrid

Referència d'oferta:  DC

Què busquem?  

Reportant a la Direcció General, seràs el responsable de desenvolupar les polítiques i accions comercials per a aconseguir els objectius definits en els plans estratègics i operatius, sent el màxim responsable de la consecució d’aquests objectius.

Podràs desenvolupar-te gestionant un procés de canvi estratègic amb una alta orientació tecnològica, treballant amb un alt nivell d’autonomia i presa de decisions.

Read more

DIRECTOR/A POSTVENDA

Referència d'oferta:  DIR POSTVENDA

Què busquem?  

En dependència de la Direcció General, s’ocuparà de la captació i desenvolupament del negoci de l’Àrea de Serveis de Post venda, responsabilitzant-se de les tasques estratègiques, operatives i de desenvolupament de negoci, assegurant la seva rendibilitat.

Es responsabilitzarà d’executar el servei dels contractes adjudicats, assegurant el compliment dels terminis, la qualitat i els costos previstos, sempre vetllant per la plena satisfacció dels clients i el compliment de les polítiques i normatives legals i internes de la companyia.

Realitzarà el Pla estratègic i els objectius anuals, desenvoluparà els plans d’acció i comercials per assegurar els objectius previstos, farà el seguiment del desenvolupament del projecte, assegurarà l’execució del servei i el compliment de les condicions pactades amb els clients, realitzarà les anàlisis quantitatives / qualitatius i els informes mensuals per la Direcció Corporativa, etc.

Tot això, liderant a l’equip humà, treballant per desenvolupar la cultura de la companyia i l’establiment d’un bon clima laboral, mantenint l’equip altament motivat i cohesionat i actuant com i en representació de la companyia, en tots aquells fòrums i associacions on sigui requerida la seva presència.

Read more

Caps d´obra – Edificació

Referència d'oferta:  CPOB

Què busquem?  

Busquem incorporar en important empresa de la construcció a caps d’obra, encarregats d’executar els projectes de construcció residencial / singular.

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02