19 novembre, 2014 WEB

SUCCESSIÓ, VALORS I MODEL DE RELACIONS EN L’EMPRESA FAMILIAR – Per: Josep Climent

 

Els valors de la Família, que reflecteixen el seu codi de conducta, han de poder identificar-se en els valors de l’Empresa. Aquests valors, a causa de l’elevada càrrega emocional que posseeixen, són difícils de canviar i formen part del llegat que es transmet a la propera generació.

En els processos de successió, és important constatar si parlem de la propietat o de la gestió. Una encertada planificació en el procés de successió condicionarà en gran manera l’èxit en el relleu generacional. Abordar aquests processos en moments de crisis i amb el factor afegit de la pressió temporal, són factors que no ajuden a completar satisfactòriament aquest procés.

La transparència en el procés, una bona comunicació entre els membres de la Família i que la informació arribi a tots els involucrats en el procés, són punts necessaris encara que no suficients perquè es realitzi amb èxit.

No necessàriament el que ha funcionat bé en el passat ha de funcionar bé en el futur. Al encarar la successió cal tenir en compte l’afirmació anterior, ja que les circumstàncies tant en la Família com en l’Empresa no són constants en el temps.

L’ascendència del fundador sobre la següent generació és molt elevada i el fet d’haver aconseguit l’èxit en la seva funció com a gestor influeix en què es pretengui perpetuar en el temps el model de relacions en la Família i l’Empresa que fins ara han funcionat.

Sovint no tenim en compte que la grandària, tant de l’Empresa com de la Família, ha canviat, i no és el mateix gestionar un consorci entre germans que un de cosins. A més, l’evolució de la competència, l’obertura a nous mercats o la necessària especialització, porta amb si que hagi d’adaptar-se l’organització als nous temps.

Si la nova generació no s’ha format en noves eines i models de gestió, si no s’ha dotat a la Família i a l’Empresa dels Òrgans de Govern adequats a la nova situació, podem posar en risc la continuïtat de l’Empresa.

El líder, que ha triomfat en la conducció de l’Empresa i la Família en moments complicats, ha de tenir la generositat de permetre a les noves generacions prendre el relleu sense condicionar el model de relacions que seran les pròpies de la nova generació.

És habitual escoltar ” jo ja m’he retirat (de la gestió) i he traspassat la responsabilitat als meus fills”, sense qüestionar-se que la grandària aconseguida per l’Empresa potser requereix posar al capdavant de la gestió a un extern amb l’experiència i el saber necessari per pilotar la nau. A vegades, la felicitat dels fills no passa forçosament per la dedicació a l’Empresa. Hi ha alternatives perquè, sense deslligar-se de la propietat, puguin desenvolupar les seves habilitats.
El fet que en el procés de successió, el fundador pren la decisió de passar a un segon pla, sense haver considerat l’oportunitat d’incorporar a un gestor extern, i sense tenir la certesa que la següent generació està preparada per prendre el relleu en la gestió, condiciona de forma molt important que aquesta decisió, que pot ser vital per a la continuïtat de l’Empresa, la prengui la generació que s’ha fet càrrec del relleu.

És habitual que la següent generació tracti de perpetuar el model que coneix i és molt complicat, sense l’ajuda d’algú que aporti una visió externa i objectiva, que es prenguin les decisions que permetin asseure unes bases de continuïtat en el temps de l’Empresa Familiar.

El conèixer cultures alienes i models d’organització diferents permet a les noves generacions conrear un esperit crític i constructiu enfront de la comoditat que representa sortir de la zona de confort que els és propi en la seva experiència en l’Empresa de la Família.

No perpetuar el model històric de relacions, que pot haver estat l’adequat per a una etapa determinada en el si de la Família i l’Empresa, és una decisió que sens dubte comporta riscos però que alhora, afrontada amb generositat, anàlisi i reflexió, pot oferir un ventall d’alternatives per afermar el desenvolupament de la Família i l’Empresa.

Contacta amb Pla&Associats_1L-02